POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Protectia datelor cu caracter personal

Protectia datelor dumneavoastra personale reprezinta una dintre prioritatile firmei noastre. Va informam ca la SANDU SON COMPANY SRL prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu buna credinta, pentru scopuri legitime, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea tehnica a datelor. Va aducem la cunostinta ca in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, aveti dreptul de informare, dreptul de a accesa si/sau rectifica datele cu caracter personal ce va sunt procesate, dreptul de a va opune in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal, in baza unor motive justificate si temeinice, conform prevederilor legale relevante, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei.